Sunday, April 10, 2011

Kushtrim Mehmeti: SOFRA POETIKE


Kushtrim Mehmeti


SOFRA POETIKE

S-ofer vater e poezisë,
O-fshamë, gjallërim i letërsisë,
F-itore e të gjithve atyre që shkruajn,
R-isi dhe gjera tjera që kurreshtjen ta shuajnë,
A-fërsi nga gjithë talentet Shqiptarë

P-oezi që shpirtin na mbajnë gjallë,
O-re gjithçka që dua, ketu e kam,
E-i lumtur që erdha mes miqesh jam,
T-e gjithë më urojnë mirseardhje
I-ntriga këtu nuk ekziston fare,
K-e gjithçka që ti dëshiron
E-dhe alfabetin e artit ne sofer e mëson!

No comments:

Post a Comment